Viktigheten av motivasjon og å sette seg et mål

Viktigheten av motivasjon og å sette seg et mål

Det å sette seg et mål og å være motivert er viktig når man skal jobbe med å endre vaner. Motivert er du allerede siden du leser dette, så du er på god vei!

Det å sette et riktig mål kan være litt vanskelig. Man har gjerne en tendens til å sette for høye mål som fører til skuffelse når de ikke oppfylles.
Lag mål ut i fra SMART modellen og som er Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske og Tidsbestemte. Målsettinger kan seg selv skaper motivasjon som man kan bruke når det kjennes tøft.

Forsøk å sette opp mål som er realistiske. De skal heller ikke være for enkle. Målene skal være utfordrende, men mulige å oppnå.

Det er også viktig at de er målbare. Har man som mål å bli «veltrent» er vanskelig å vite når målet er oppnådd. Velger man isteden å ha som mål å gjøre x antall situps eller pushups blir det betydelig enklere å måle og også morsommere når man ser fremgangen sin!

Velger man å ha et vektmål bør man være realistisk og ikke en vektreduksjon som tar lang tid å oppnå. Det er viktig med delmål man kan jobbe mot underveis.

Er alt ødelagt?

Når man jobber med å endre vaner hender det at man gjør ett eller flere feiltrinn (hvilket er helt normalt!) og at man føler at all jobben er forgjeves. Det er selvsagt ikke er tilfellet. Skulle det skje, tenk på hva som gjorde at du havnet der (hvilke tanker, følelser eller situasjoner) og hvordan du skal forhindre at det skjer igjen. Jo lengre du jobber med å endre vanene dine og lærer av feiltrinnene, kommer disse til å bli både færre og mindre!

Du taper bare når du slutter å prøve!