Gjeninnføre vanlig mat

Gjeninnføre vanlig mat

Lengre gjeninnføring positivt

Etter en periode med kun Modifast LCD kosterstatninger er det tid for å gjeninnføre matmåltider. Gjør gjerne en gradvis gjenintroduksjon av måltidene og juster etter hvordan det fungerer. Hvilket måltid du gjeninnfører først bestemmer du selv, ut i fra hvilket måltid du har savnet mest eller hva som fungerer best i hverdagen din. Frokosten oppleves av mange som enklest å utforme på en sunn og god måte, og mange starter derfor med den.

Hvor lange tid gjeninnføringen av måltider tar, bestemmer du selv, men en lengre periode har den fordelen at du i ro og fred kan etablere sunne matvaner og minsker risikoen for vektøkning etter kuren er avsluttet. Man kan for eksempel følge Modifast-metodens trinnvise overgang, som innebærer at man gjeninnfører mat i løpet av 4 uker, etter 2 ukers innledning med kun Modifast LCD kosterstatning. Alternativt kan du lage din egen modell over lengre tid.

Når man begynner å gjeninnføre mat, vil vektnedgangen stoppe opp. Det er fordi glykogen og vann igjen lagres i vevet og fiberinnholdet i maten binder vann i mage-tarmkanalen. Dette er fysiologisk helt normalt. Dersom man holder seg til kostholdsråd som innebærer at man spiser mindre enn man forbrenner fortsetter vektnedgangen, bare i et langsommere tempo.

Langsiktig endringsarbeid

Å gå ned i vekt er et langsiktig endringsarbeid som må få ta tid. De vanene man har levd med i lang tid kan det ta litt tid å endre, men det er mulig. Sett gjerne opp mål, delmål og enda mindre submål og husk å justere underveis, rose deg selv, evaluere og gå videre.

Det beste er å begynne med å endre en vane av gangen til den er innarbeidet, før du går videre til neste. Endrer man alt på en gang, er det lett å spore av og gi opp. Det er normalt å falle ut av rutinene sine innimellom. Det gjør vi alle. Om du faller ut av rutinene, forsøk å finne en forklaring eller et mønster og planlegg hvordan du skal håndtere situasjonen bedre neste gang.

Motivasjonen svikter etter en stund

Etter en stund, vanligvis 6 mnd, når vektnedgangen har stagnert kan motivasjonen svikte. Da kan man igjen innføre en streng LCD-kur en kort periode eller bytte ut et eller flere matmåltider med kost- eller måltidserstatninger. Slik kan man fortsette vektnedgangen igjen og øke motivasjonen til å fortsette endringsarbeidet mot en ny livsstil.