Informasjonsmateriell

Informasjonsmateriell

Her finner du våre brosjyrer og informasjonsmateriell om behandling med kosterstatninger samt vår BMI-tabell for nedlastning.

Veiledning for helsepersonell

I denne informasjonsbrosjyren kan du lese om behandling av overvekt og fedme med en streng LCD-diett der all mat erstattes med Modifast kosterstatning.

Veiledning for helsepersonell

Modifast ved bariatrisk kirurgi

En streng kur med Modifast i 2-4 uker er vanlig behandling før fedmeoperasjon. Her kan du lese om behandlingens effekt og opplegg.

Bariatrisk kirurgi

Modifast KMI tabell

Modifasts KMI-tabell er en omfattende tabell opp til 235kg. Den finnes her i PDF-format slik at den enkelt kan printes og brukes i behandlingsarbeid.

Modifast KMI tabell