Forslag til behandling med Modifast

Forslag til behandling med Modifast

Behandlingstiden varierer mellom ulike klinikker og i ulike studier. Det er vanlig at perioden med kun LCD pågår mellom 5 og 20 uker. Behandlingstiden kan for eksempel baseres på graden av fedme og om man ønsker å differensiere pasientene og behandlingslengden. Regelmessig oppfølging anbefales. For best resultat er det viktig med en langsiktig og stegvis gjeninnføring av vanlige måltider. Ved behov kan en ny kur med kun LCD igangsettes for å bryte en eventuell vektoppgang etter gjeninnføring av vanlige måltider.

Nedenfor er to ulike eksempler på behandlingsperioder til inspirasjon for lokale behandlingsprogram. For kortere program, se vår forbrukerside.

Åtte ukers kur med kun LCD, med åtte ukers gjeninnføring av vanlig mat

 • Uke 1 – 8: Streng kur med 4 poser Modifast kosterstatning
  • Uke 9 – 12: Frokost samt 3 poser Modifast kosterstatning
  • Uke 13 – 16: Frokost, lunsj/middag og 2 poser Modifast kosterstatning
  • Uke 17 – : Frokost, lunsj og middag samt mellommåltid

  Tolv ukers kur med kun LCD, med tolv ukers gjeninnføring av vanlig mat

  • Uke 1 – 12: Streng kur med 4 poser Modifast kosterstatning
  • Uke 13 – 18: Frokost samt 3 poser Modifast kosterstatning
  • Uke 19 – 24: Frokost, lunsj/middag og 2 poser Modifast kosterstatning
  • Uke 25 -: Frokost, lunsj og middag samt mellommåltid