Lettere sammen

Lettere sammen

Sammen gjør vi livet lettere

Å holde oppe motivasjonen over tid og lykkes med noe som kan føles vanskelig, blir ofte mye enklere når man kan gjøre det sammen med andre. Det er fint å «klare seg selv», men enkelte ting blir faktisk både lettere og morsommere når man er flere. Derfor arrangerer vi aktiviteten Lettere Sammen!

Hensikten med Lettere sammen er ikke alene at du raskt og effektivt skal oppnå innledende vektreduksjon som motiverer. Tanken er at du ved å motta god informasjon om kosthold og fysisk aktivitet, samtidig som du får støtte fra andre deltakere, skal sitte igjen med verktøy og kunnskap som du trenger for å holde den nye vekten når Lettere sammen avsluttes!

Påmeldingen stenger ca. én uke før selve dietten starter, slik at alle deltakere får anledning til å ta til seg informasjon fra start.

Hva er Modifast-metoden?

Med Modifast-metoden tar vi utgangspunkt i et 6-ukersprogram, hvor måltider erstattes med Modifast kost- og måltidserstatninger. Vanlige måltider gjeninnføres deretter gradvis.

Modifast-metoden er utformet slik at du innledningsvis (de to første ukene) erstatter alle matmåltider med fire Modifast LCD kosterstatninger. Dette gir en rask og motiverende vektreduksjon i startfasen.

Deretter går du gradvis over til å spise vanlig, sunn og velbalansert mat på riktig måte og i porsjoner som er passelige for deg. Gjennom den gradvise overgangen får både du og kroppen din tid til å tilpasse seg nye vaner. Les mer om Modifast-metoden.

Aktiviteten omfatter totalt 119 måltider. De tre første ukene bruker du kun kostserstatninger, mens du de tre siste ukene også har mulighet til å benytte måltidserstatninger. Prisen på måltidene vil variere avhengig av hvilke produkter du velger.

Hvordan gjennomføres Lettere Sammen?

Lettere Sammen tar utgangspunkt i Modifast-metoden, og varer i seks uker. Energiinntaket begrenses med Modifast som verktøy, og vanlige måltider gjeninnføres gradvis etter de to første ukene.

Hver uke sendes det ut informasjon som er utarbeidet av erfarne dietister og omhandler viktige aspekt ved en livsstilsendring, slik som motivasjon og atferdsmønstre, råd for gode matvaner, måltidsinspirasjon, fysisk aktivitet og styrkeøvelser.

En uke før oppstart kommer det informasjon per e-post og i Facebook-gruppen. Det sendes tre e e-poster i uken (mandag, onsdag og fredag) til e-postadressen du registrerte deg med. (Obs! Hvis du ikke har fått bekreftelse på at du er registrert, må du sjekke søppel-innboksen din eller forsøke å registrere deg på nytt)

Hver uke blir det sendt ut en vektrapport, slik at du kan oppsummere hvordan uken har gått.

Ta deg tid til å lese gjennom informasjonen slik at du kan stille godt forberedt, og være i stand til å ta til deg all informasjonen som vi deler!

Informasjonen om kosthold og fysisk aktivitet vil hele tiden bli tilpasset etter hvor i Lettere Sammen-planen en befinner seg.

Som en ekstra støtte kan du også registrere deg i den lukkede gruppen på Facebook. Her kan deltakere kommunisere og utveksle tips og erfaringer med hverandre. Støtten og oppmuntringen som deltakerne gir hverandre i gruppen er en stor fordel – særlig i spesielt utfordrende perioder av aktiviteten. Alt blir så mye lettere når vi gjør det sammen!

Det er gratis å delta

For å kunne delta i aktiviteten må du kjøpe Modifast-produkter til selve diettperioden. Disse kan du enkelt bestille på www.farmasiet.no. Her finner du mange ulike smaker og typer. Utenom det du må betale for produktene, er Lettere Sammen i seg selv gratis. Du betaler altså ingenting for informasjonen og støttemateriell som alle påmeldte mottar fra dietist og fra personlig trener.

Det eneste du trenger i tillegg, er motivasjonen for å komme i gang og innføre nye vaner, samt tydelige og personlige mål å jobbe mot. Hvilke mål ønsker du å jobbe mot?