Behandling med LCD

Behandling med LCD

Kosterstatninger brukes i stor utstrekning som et hjelpemiddel ved behandling av overvekt og fedme og før fedmeoperasjoner. LCD-kosterstatninger brukes ofte til å bytte ut all mat i en begrenset periode opptil 8 uker på egenhånd, eller lengre perioder i samråd med helsepersonell, mens måltidserstatninger brukes for å erstatte enkeltmåltider for å begrense energiinntaket i den hensikt å enten gå ned i vekt i et roligere tempo alternativt for å kontrollere vekten.

Produktene er klassifisert som næringsmidler og pasienten står selv for behandlingskostnaden.

Fordeler med og resultater av LCD-behandling

De langsiktige medisinske gevinstene av LCD-behandling er kjent fra kliniske studier og behandlingen brukes med suksess i helsevesenet.

 • Sikkert og velprøvd verktøy – har vært brukt i helsevesenet i Norden siden 1995
 • Enkel og strukturert behandling
 • Hjelpemiddel for å skape rask vektreduksjon
 • Større vektreduksjon enn ved tradisjonell lavernergiikost, kort- og langsiktig
 • Motivator for fortsatt vektnedgang
 • Reduserer eksponering for matvarer og fristelser
 • Bryter negativ spiseadferd
 • Skaper rask forbedring av risikofaktorer (reduserer levervolum, leverfett, fastende blodsukker, TG, TK, LDL)
 • Gjennomsnittlig vektreduksjon ca 1-2 kg per uke

LCD-behandling i praksis

 • Modifast LCD kosterstatning kan erstatte all vanlig mat i 8 uker på egen hånd og lengre perioder i samråd med helsepersonell
 • Før LCD-perioden er det viktig at pasientene informeres om å drikke ekstra mye, minst 2,5 liter, vann eller annen energifri drikke
 • Behandlingen (vanligvis 5-16 uker) innledes vanligvis med en klinisk vurdering, vanlig prøvetaking i forbindelse med overvektsutredning (blodsukker, blodfett, TSH, leverstatus, Hb, elektrolytter, kreatinin, blodtrykk, EKG) og informasjon om behandlingen
 • Å ha behandlingstanke, plan og planlagt oppfølging helt fra starten av, er viktig for å redusere risikoen for å gå tilbake til gamle vaner og gå opp i vekt igjen
 • Stegvis tilbakegang til vanlig mat anbefales og bør individtilpasses med næringsrike og energireduserte matvarer. Det gir pasienten bedre forutsetninger for å etablere nye sunne matvaner gjennom å fokusere på et måltid av gangen
 • Når vanlig mat gjenintroduseres stopper vektnedgangen opp, da glykogen og vann lagres i vevet og fiber i kosten binder vann i mage-tarm kanalen. Holder pasienten seg til de nye kostholdsrådene fortsetter vektnedgangen, om enn i langsommere takt
 • En periode med LCD kan brukes igjen etter 6 måneder når motivasjonen er mindre, for å øke motivasjon og vektreduksjon

LCD ved diabetes typer 2

Overvekt og fedme er vanlig ved diabetes type 2 og påvirker den metabolske kontrollen negativt. En vektreduksjon ved diabetes type 2 kan blant annet forsinke eller redusere behovet for medisinering, redusere risikoen for hjerte-karsykdommer samt forbedre livskvaliteten.

Ved LCD-behandling av pasienter med diabetes type 2, må blodsukkeret følges nøye. Ofte kan insulin og peroral antidiabetika reduseres eller seponeres helt under behandlingen.

Bruk av kosterstatninger ved diabetes type 2 skal alltid skje i samråd med lege og/eller diabetessykepleier og gjerne også sammen med en ernæringsfysiolog.

Fordeler ved vektnedgang for overvektige type 2-diabetikere:

 • Redusert insulinresistens og et redusert insulinbehov
 • Lavere HbA1c og bedre blodsukkerkontroll
 • Forbedret blodtrykk og blodfett
 • Redusert risiko for hjerte-og karsykdom
 • Forbedret livskvalitet

Fordeler ved behandling med kosterstatninger for type 2-diabetikere

8 uker med LCD kosterstatning forbedrer glykemisk kontroll og blodlipider (Harder et al, 2004).

LCD ved bariatrisk kirurgi

Behandling med kosterstatninger som Modifast LCD (Low Calorie Diet – lavkaloridiett) gir større vektreduksjon på kortere tid enn konvensjonell lavkalorikost og er en trygg og sikker behandling før en fedmeoperasjon.

Kostholdsveiledningen ut før operasjonen kan variere mellom ulike sykehus og klinikker. Det er vanlig at man bruker 4-6 poser kosterstatning av LCD-typen i 2-4 uker før operasjon, men også lengre perioder kan forekomme. Legen avgjør hvor mange poser man skal bruke per dag, og det kommer an på hva man veier.

Ofte får man også treffe en ernæringsfysiolog som gir råd om LCD og kostbehandling ved operasjon. Generelt trenger man ingen stegvis overgang til kosterstatning, men man kan begynne med posene med en gang.

Også type 2-diabetikere kan ordineres Modifast LCD kosterstatninger ved operasjon, men da er det avgjørende med nøye oppfølging fra helsepersonell ettersom man må følge nøye med på blodsukkerets utvikling og kunne justere eventuelle legemidler. Da kan det også være bra med en stegvis overgang fra vanlig mat kosterstatning, hvilket man bør få hjelp til av behandlende diabeteslege/-sykepleier.