Tips om mat før trening

Tips om mat før trening

Det er naturlig å tenke at kroppen trenger drivstoff og at det viktig å spise før trening. Det stemmer ikke helt, men det kommer an på hva man ønsker å oppnå.

Vil man presetere på topp kan det være positivt å spise et hovedmåltid ca 1-3 timer før trening, alternativt at man fyller på med et mellommåltid rett før trening. Dette gjør at det er mer energi og næring tilgjengelig når man trener. Man kan føle seg piggere og presterer på et høyt nivå. Dette gjelder først og fremst høyintensiv trening med høyt tempo, intervaller og styrketrening.

De fleste gangene man trener spiller det ikke så stor rolle om man presterer på topp, man får jo treningseffekt uansett. For de fleste kommer det først og fremst an på hvordan man føler seg. Noen kan fint trene uten å spise rett før, mens andre kjenner at de trenger å spise noe. Dette er delvis en vanesak, så prøver man noe nytt er det lurt å gi det litt tid.

Ved lavintensiv kondisjonstrening har senere års forskning vist at det kan være en fordel å trene fastende eller ikke å ha spist rett før trening. Dette er fordi man da legger større treningsbelastning på kroppens energisystem, hvilket gjør at treningseffekten blir større. Det kjennes tøffere men kan altså gi en bedre effekt på lengre sikt. Om man trenger å spise før trening eller ikke kommer altså an på hva man skal oppnå.