KMI – Kroppsmasseindeks

KMI – Kroppsmasseindeks

BMI – en måte å klassifisere normalvekt, overvekt og fedme. Det vanligste målet for å avgjøre om noen er under-, normal- eller overvektig alternativt lider av fedme er BMI, dvs Body Mass Index eller Kroppsmasseindeks.

KMI beregnes enkelt ut i fra din vekt og høyde. Du tar vekten i kilo og deler den på høyden i meter ganger seg selv, som i formelen nedenfor:

Formel for utregning av KMI

  • KMI = VEKT (i kg) / (LENGDE (i m) x LENGDE (i m))
  • Grenseverdier i henhold til WHOs klassifisering:
  • BMI-verdi (kg/m2)
  • Undervekt < 18,5
  • Normalvekt 18,5 – 24,9
  • Overvekt 25,0 – 29,9
  • Fedme grad 1 / moderat fedme 30,0 – 34,9
  • Fedme grad 2 / alvorlig fedme 35,0 – 39,9
  • Fedme grad 3 / svært alvorlig fedme > 40,0

KMI er ikke et perfekt mål på overvekt og fedme. En svakhet ved målet er at det ikke tar hensyn til forholdet mellom muskelmasse og fett, noe som kan gi et misvisende resultat for en som trener mye og dermed er muskuløs.